Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Printerinktdeal.nl met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiervoor kan Printerinktdeal.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

Het is niet toegestaan om informatie en bestanden van deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken. Hoewel Printerinktdeal.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Printerinktdeal.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Printerinktdeal.nl behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.